برترین NGO مبارزه با اعتیاد

نوزاد سالم

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

نوزاد سالم هنگام تولد، گريه مخصوصي دارد که شروع تنفس ريوي را نشان مي دهد. روي اين اصل نوزاداني که گريه شديد و گوشخراش و يا آن هايي که اصلا گريه ندارند و صداي ناله ضعيف و غيرعادي دارند معمولا يا نارس بوده و به خونريزي هاي داخلي مغزي گرفتارند. 
نوزاد سالم پوستي کشيده، صاف و به رنگ روشن صورتي با چربي هاي زير پوستي کافي دارد و پوشش بدون چين و چروک.

 

نوزاد سالم

 

نوزاد سالم هنگام تولد، گريه مخصوصي دارد که شروع تنفس ريوي را نشان مي دهد. روي اين اصل نوزاداني که گريه شديد و گوشخراش و يا آن هايي که اصلا گريه ندارند و صداي ناله ضعيف و غيرعادي دارند معمولا يا نارس بوده و به خونريزي هاي داخلي مغزي گرفتارند. 
نوزاد سالم پوستي کشيده، صاف و به رنگ روشن صورتي با چربي هاي زير پوستي کافي دارد و پوشش بدون چين و چروک. 
ناهنجاري هاي مخصوص گردن بخصوص گردن پرده دار وجود ناهنجاري هاي ارثي، وزن زياد يا پف آفودگي و بي حالي و پوست سرخ و ورم کرده، وزن زياد حدود 4/5 و 5 و شلي و بي حالي احتمالي ديابت و کريتنيسم را مطرح مي کند. 
نوزادان مادران سفليسي پوستي پر از جوش هاي ريز مملو از مايع زلال دارند. 
با بررسي سر نوزاد و پيدا کردن شيارها که گاهي ديده مي شود که يا چند شيار خود به خود از بدو تولد بسته است با اطلاع از آن مي توان با جراحي; از کوچک ماندن سر جلوگيري کرد. 
با بررسي درجه حرارت نوزاد که بايد بين 36/5 تا 37 باشد. نوزادان نارس درجه حرارت کمتر از 36/5 دارند. اگر طبيعي باشد بايد به حساب تب گذاشت و کمتر از 35 براي بچه هاي نارس خطرناک است. درجه حرارت نوزاد بايد هميشه از راه مقعد اندازه گرفته شود. نوزاداني که دست و پاي کوتاه تر از عادي دارند به بيماري
 اکوندروپلاسي گرفتارند و نوزاداني که استخوان دست و پايشان شکسته است اغلب به بيماري هارلرگرفتارند(سفيدي چشمان در اين بيماري آبي است. شکمشان پيش افتاده و شل، نارسايي قلب و رگ ها، عفونت ريه نيز دارند. 
علل نارسي نوزادان
1- ديابت مادر: اين مشکل اگرچه سبب ازدياد وزن جنين مي شود، ولي با اين حال نوزادان با وزن نسبتا زيادتر از معمول باز هم نارس هستند.
2- ناسازگاري RH
3- ضربه هاي تولد
4- عوارض رحمي
5- خونريزي هاي عمومي و بيماري هايي که سبب خونريزي مي شوند، مثل کم خوني هاي هموليتيک، گاهي سبب تولد نوزادان نارس مي شود. 
6- مسموميت حاملگي (که سبب استفراغ هاي شديد که منجر به سقط مي شود.) 
7- سفلين ارثي
8- زايمان هاي مکرر که سبب انرسي رحم مي شود، که گاهي علت اصلي نارسي نوزادان است.
9- سوختگي هاي وسيع بدن مادر چون سبب ايجاد مسموميت مي شود.
10- پنوموپاتي هاي مختلف مادر که سبب کسر اکسيژن خون مي شود. 
11- سو» تغذيه در دوران بارداري
12- بيماري هاي قلبي مادر
13- داروهاي مخصوص که سقط جنين مي دهد.
14- خستگي جسمي و روحي مادر
15- عفونت هاي مکرر مادر و يا عفونت رحمي
16- بي توجهي به مراقبت هاي دوران بارداري
بايد توجه داشت که دستگاه تنفسي نوزاد نارس بعلت عدم رشد کامل و ضعف عضلات تنفسي اغلب قادر به ادامه تنفس عادي نيست. به اين دليل ريتين گرفتار مي شوند. يعني حباب هاي ريوي روي هم مي افتند و مانع تنفس مي شوند. و نوزاد با خفگي و سيانوز به دنيا مي آيد و مسلما اين آنوکسي در نقاط مختلف بدن سبب عئارض گوناگون مي شود و از جمله مغز را از کار اصلي خود بازمي دارد و نوزاد را به تشنج مخصوصي گرفتار مي سازد. از طرفي مرکز تنفس مغزي در نوزادان نارس هنوز خوب بکار نيفتاده و روي اين اصل نوزاد نارس اغلب تنفس نامرتب دارد و نرمي استخوان هاي قفسه صوري سبب افتادن دنده ها روي ريه و نقص عمل تنفس مي شود. 
کبد نوزادان هنوز به خوبي تشکيل نشده و در انجام عمل خود ناتوان است. و روي اين اصل خطر بروز کرنيکتروس بعلت ازدياد بيلروبين در پيش است. از طرف ديگر بعلت کسر پروتئين خون خطر خونريزي مختلف نوزاد نارس را تهديد مي کند و چون اغلب پروتئين ها و قندها بايد توسط کبد متابوليزه و مصرف شوند نوزادان نارس بعلت نقص کبدي گرفتار کسر پروتئين  هاي خون و کسر قند هستند. که اولي سبب ايجاد ادم و دومي سبب پيدايش اغما» است. 
جمجمه خوب استخواني نشده و با هر ضربه کوچک هنگام زايمان مبتلا به خونريزي مغزي يا هماتوم سودوران (جمع شدن خون در زير کاسه سر روي مغز) مي شود و عروق خوني به دليل سستي و وارفتگي(واژاپليته) قابليت خونريزي بيشتري دارند و احتمال خونريزي مغزي زياد است. 
توجه به مراقبت هاي دوران بارداري براي ايجاد فرزند سالم
يکي از نکات مورد توجه پژوهشگران ايجاد ارتباط بين روند رشد در کودکي و بيماري ها و شرايط فرد در بزرگسالي شرايط اوليه محيط، آنچنان بر رشد مغز اثر مي گذارند که مي توانند رشد را به سوي آسيب هاي مغزي و ذهني يا سلامت هدايت کنند. 
مطالعات آزمايشگاهي جرون فلدون
در موسسه تکنولوژي فدران زوريخ نشان داده که شرايط محيطي اثرات پايداري بر رشد در مراحل جنيني مي گذارد بنابراين رشد قبل از تولد را مي توان مرحله آسيب پذيري يا به عبارت ديگر زمان حساس براي سلامت تلقي کرد. زيرا شرايط جسماني و رواني مادر در دوران بارداري سبب تغيير در محيط جنيني در حال رشد و شکل گيري و مقاومت آن تغيير در نحوه تکامل مغزي مي شود. مطالعات همه گير شناسي نشان داده ابتلا» مادر بارداري به عفونت هاي باکتريايي و ويروس با ابتلاي کودک به بيماري هاي رشدي مغز نظير اسکيزوفرنيا، اوتيسم و عقب ماندگي ذهني مادرزادي رابطه نيرومند و معني داري دارد. از آنجايي که سلول ها گليال در خلال رشد مغز علاوه بر نقش دفاعي و ايمني، مسئوليت معماري سلولي و ملوکي مغز را بر عهده دارند، پاسخ دستگاه ايمني مادر و همچنين به عفونت ها و عوامل ويروس موجب اختلال در روند رشد و تکامل مغز مي شوند. 
به عبارت ديگر سلول هاي گليال مجبور مي شوند معماري مغز را رها کرده و درگير دفاع در مقابل عوامل ويروس يا عفوني شوند. اين نکته ما را به سوي زمينه سازهاي روان شناختي و ايمني شناختي رشد اختلالات مغزي رهنمون مي سازد. فشارهاي رواني و فيزيولوژيک در دوران بارداري موجب واکنش هاي مختلف دستگاه ايمني مادر و جنين مي شوند. و عمدتا محوري فيزيولوژيک استرس يعني هپوتالاموس، هيپوفيز ادرنال را فعال مي سازند. در حاليکه که رشد جنين ظاهرا روند طبيعي دارد. فشارهاي رواني مستمر در دوران بارداري باعث فعال سازي مداوم اين محور مي شود. که مي تواند در ايجاد ناتواني هاي خاص يادگيري موثر باشد. شرايط رواني و جسماني مادر در دوران بارداري نقش مهمي در ايجاد زمينه هاي اوليه بررسي ابتلا به ناتواني هاي يادگيري دارد. به طوري که مي توانند کارکردهاي مغز کودک را نابود  کنند. هرگونه تغيير غيرعادي و نقص در واکنش هاي دستگاه ايمني جنس سبب تغيير در رشد مغز در مراحل جنيني و پس از توليد مي شود. تداوم اين روند مي تواند به تظاهرات آسيب هاي رواني و ريشه ي در سال هاي بعدي عمر شود.

 

مثلا وقتي فرد در معرض باکتري ها و ويروس ها قرار مي گيرد، سبب توليد سيتوکنين هاي التهاب زا و ضد التهاب مي شوند. انتقال سيتوکين هاي مادر از طريق جفت به جنين سبب افزايش تعداد ملکول ها و ترشح سيتوکين هاي خاص در دستگاه عصبي جنين مي شود. از آنجا که سيتوکين ها نقش مهمي در روند رشد مراحل مختلف مغز يعني تکثير، تمايز يافتگي، مهاجرت، سيناپتوژنز (تشکيل ارتباط سيناپسي) دارند، باعث تغيير در رشد مغز در مراحل جنيني و پس از تولد مي شود. 
سيتوکين ها نقش مهمي در تکثير و اثربخشي لمفوسيت هاي تي و بي و همچنين رشد زوائد دندريتي و سازمان بندي شبکه عصبي دارند. مطالعات مربوط به اختلالات شناختي و رفتاري اشخاصي که دچار عوامل ويروسي و عفوني و يا باکتريايي در زمان قبل از تولد بوده اند نشان داده اين افراد در سنين بعد از تولد به اختلال در رفتار اکتشافي، تعامل اجتماعي، پردازش حسي، يادگيري، حافظه فعال و تداوم رفتار مبتلا بوده اند. 
بنابراين نتيجه مي گيريم تحريک پذيري دستگاه ايمني رابط نيرومندي با فعال سازي هيپوتلاموس، هيپوفنر ادرنال دارد. در واقع تحريک دستگاه ايمني در دوران قبل از تولد به واسطه ي عوامل شيميايي يا استرس روانشناختي مادر باردار سبب نقص در بازداري تاخيري و بروز نقائص انتخابي در توانايي هاي يادگيري در سنين کودکي مي شود. 
استرس ها و مکانيسم هاي هورموني در دوران بارداري
حاملگي با تغييرات عمده اي در عملکرد غددي، جنين همراه است. اين تغييرات شامل تغييراتي در سطح هورمون ها که به ويژه هورمون هاي مرتبط با استرس (محور هيپوتالاموس، هيپوفير ادرنال) و تغيير در مکانيسم هاي کنترل ترشح هورمون است که از جهت فراهم کردن محيط مناسب براي رشد تکامل جنين اهميت حياتي دارد، در هفته 9-7 بارداري توسط رحم جنين و جفت هورمون ها نوروپپتيدها سيتوکين ها و فاکتور رشد تولد و ترشح مي شود و از نظر عملکرد شبيه سيستم هيپوتالاموس، هيپوفر ادرنال است. 
در دوران بارداري سطح هورمون خاصي به نام  CRV  يا هورمون آزادکننده کورتيکوتروپين در خون مادر بالا مي رود. اما محور هيپوفر ادرنال را فعال نمي کند.  CRH  نقش اساسي در جريان تعادل از محيط پروژستروني (محيط هورموني غالب در دوران بارداري) به محيط استروژني (محيط هورموني غالب در طول زايمان) دارد شواهد زيادي از نقش مرکزي  CRH  جفتي در ايجاد و هماهنگي رويدادهاي هورموني قبل از زايمان دارد. 
از کارايي مهم اين هورمون نقش آن در زايمان زودرس و تاخير رشد داخل رحمي جنين است. شواهد روزافزوني از مطالعات باليني مطرح مي کنند زناني که زايمان زودرس دارند در آن ها ميزان  CRH  به طور مشخص بيشتر از زناني است که استرس نداشته و در همان سن بارداري به ير مي برند. سطوح بالاي  CRH  معمولا در چند هفته زايمان را تسريع مي کند و از آنجا که  CRH  جفتي به استرس حساس است به نظر مي رسد واسطه اعمال اثرات استرس مادر بر زايمان زودرس و رشد جنين است. استرس هاي رواني اجتماعي باعث افزايش سطح هورمون هايي نظير کورتيزول و  ACTH  مي شود. و آن ها هم به نوبه خود ترشح  CRH  را باعث مي شوند. 
استرس و اثرات آن روي رشد و تکامل رواني- حرکتي کودکان
استرس هاي دوره بارداري علاوه بر ايجاد عوارض در دوران بارداري و زايمان روي فرايند رشد و تکامل ذهني رواني اثر سو» دارد. موجب اختلالات رفتاري در دوران کودکي مي شود. در اين باره اداره سلامت روان وزارت بهداشت بر اساس تحقيقات مختلف اظهار داشته و موجب ضعف در توانايي هاي زباني، کلامي و هوش عمومي مي شود استرس مادر گاهي مي تواند منجر به کم توجهي و بيش فعالي بچه ها گردد به ويژه در پسران همچنين سطح بالاي اضطراب مادر در دوران بارداري خطر بيماري سرشت دشواري را در شيرخوار افزايش مي دهد. در واقع کودکاني که سرشت دشوار دارند معمولا الگوي خواب و تغذيه آشفته اي دارند و نيازمند توجه و مرااقبت بيشتر هستند. 
استرس کاري نيز مي تواند باعث زايمان زودرس شود و مشکلات و اختلال هاي رفتاري و هيجاني در چهار سالگي را به دسترس مادر در دوران بارداري نسبت داده اند. 
از ديگر مسائل مهم در رابطه با استرس تاثيرات آن روي جهش هاي کروموزومي است. تحقيقات مشخص کرده اند استرس ها مي توانند باعث انتقال ژن هاي معيوب يا سالم شوند. اما در بيشتر موارد با جهش آن ها معيوب روبرو هستيم. 
فشار روحي در زنان باردار سبب ابتلاي فرزندان آن ها به بيماري هاي تنفسي از جمله آسم مي شود. نوزادان زنان بارداري که در دوران حاملگي شان دچار استرس مي شوند، بيشتر در معرض خطر ابتلا به بيماري آسم هستند. 
استرس شديد مادر در دوران بارداري ممکن است موجب ابتلاي کودک به اسکيزوفرني در آينده شود. تيم محققان منچستر با بررسي 83/1 ميليون دانمارکي بين سال هاي 1991 تا 1995 به اين نتيجه رسيدند که احتمال اسکيزوفرني و اختلالات مشابه در فرزندان زناني که يکي از عزيزان خود را در سه ماهه اول بارداري از دست داده اند حدود 67 درصد بيشتر است. اين ارتباط داغداري و اسکيزوفرني در کساني که سابقه بيماري رواني نداشتند مشاهده شد. 
استرس مي تواند باعث زايمان زودرس و کاهش وزن نوزاد در زمان تولد شود. محققان تصور مي کنند مواد شيميايي که در پاسخ به استرس از مادر آزاد مي شود اثر مستقيم بر مغز جنيني که در حال تکامل است دارد. اين اثر ممکن است در اوايل بارداري که سد محافظ بين مادر و جنين هنوز کامل نشده بيشتر باشد. 
استرس مادر باعث اختلال خوردن در دوران بارداري مي شود. اهميت اين قضيه هم در ارتباط اين اختلال با تولد نوزاد کم وزن نارس است. 
جالب است بدانيد اثر استرس مادر در بارداري در جنين دختر و پسر متفاوت است. محققان دانشگاه گريبورگ آلمان اثر استرس در سه ماهه سوم بارداري موش ها را بررسي کرده و متوجه شدند فرزندان چنين موش هايي ارتباطات مغزي کمتري بين دو نيمکره مغز داشته و در نتيجه کمتر قادر به کنترل احساسات خود هستند. علاوه بر اين در ساير نواحي مغزي هم الگوي متفاوتي از انشعابات عصبي نسبت به شرايط طبيعي مشاهده شد. که در دختر و پسر با هم فرق داشت. 
بعضي تحقيقات نشان داده که استرس بارداري باعث دختر شدن کودک خود شد از آنجا که کروموزوم پدري تعيين کننده جنسيت جنين است امکان دارد سطوح بالاي هورمون استرس لانه گزيني جنين پسر را در هم سخت کرده و باعث سقط جنين هاي پسر شود. 
علاوه بر اين کودکاني که در دوران تکامل در معرض کورتيزول فراوان قرار بگيرند در 18 ماهگي  IQ  يا هوش کمتر خواهد داشت. در دوران بارداري توجه به مراقبت هاي مربوط به اين دوران مهم است
1- کم خوني که ناشي از سو» تغذيه مي باشد. و علائم آن زردي يا سفيدي در لب ها و پلک ها و صورت و کف دست خستگي حين انجام کار و نفس نفس افتادن پاهاي متورم که اين کم خوني خطرات جدي براي جنين به بار مي آورد. 
2- بررسي فشار خون مادر که افزايش فشار خون منجر به مسموميت حاملگي، با نشانه هاي تهوع، استفراغ، اسهال، تورم غوزک پا و ازدياد وزن است و در صورت ادامه اين مسموميت مادر دچار صرع شده و باعث مرگ جنين و مادر مي شود. 
3- آزمايش ادراري جهت بررسي ميزان قند و پروتئين (آلبومين) ادرار مادر که وجود آلبومين در ادرار ناشي از عفونت کليه، مثانه، مسموميت حاملگي است.
گاهي در حدود هفته شانزدهم حاملگي طبق صلاح ديد پزشک آزمايش سه گانه از زن حامله به عمل مي آيد طي اين آزمايش مقادير دو نوع هورمون استريول و  HCG  و يک نوع پروتئين به نام  AFD  در بدن زن باردار اندازه گيري مي شود کع با اين آزمايشات ابتلاي جنين به سندرم دادن بررسي مي شود. همچنين وجود مقادير بيش از حد  AFD  در بدن مادر يکي از نشانه هاي احتمالي بيماري شکاف در نخاع جنين محسوب مي شود. 
تغذيه و رشد مغز
کمبود مواد غذايي در جريان رشد ممکن است موجب توفق رشد شود در بسياري از مطالعات انجام شده در 25 سال گذشته اثر سو» تغذيه ابتداي را با رشد مغزي يادگيري و چگونگي رفتار مرتبط دانسته اند. يکي از عناصر معدني که سالهاست اثر آن روي رشد شناخته شده يد است کمبود يد اگر معالجه نشود فرد را دچار عقب ماندگي ذهني، وقفه در رشد غير طبيعي استخوان مي شوند. امکان ناشنوايي، پوستي زبر و خشن پيدا مي کنند. گزارش از مصرف زياد يد هم توسط  FDA  بدست آمده که مشکلاتي ايجاد کرده است. 
 ماده کاني ديگر که کمبود آن موجب نقائص مادرزادي مي شود روي  Z  است. مشکلاتي چون لب شکري شدن اختلالات سقف دهان، ناهنجاري هاي مغزي، کجي پا، چسبندگي انگشتان، بدشکل گيري شست ها و فتق مي شود.  کمبود منگنز در دوره بارداري منجر به رشد ناقص اسکلت و شکل گيري اتوليت و در نتيجه عارضه کري مي شود. از ميان ويتامين هايي که با نقائص زمان تولد ارتباط دارد ويتامين  A  است. و نمونه هاي ديگر سندرم کومادين است که ناشي از استفاده بيش از حد ويتامين  K  است. و نقائص لوله تنفسي که با کمبود اسيد فوليک ارتباط دارد. 
در اينجا لازم است اشاره کنيم به تغذيه ايوفونيک که توصيقي از رابط بين تغذيه و ژن هاست نيازهاي تغذيه اي تحت تاثير عوامل محيطي و ساختاري ژنتيکي فرد است عوامل محيطي که نيازهاي تغذيه اي اثر مي گذارد مربوط به ترکيب رژيم مصرف کننده و حالات استرس و بيماري است. مانند الگوهاي آنزيم ها و هورمون  ها که به نوبه خود روي نيازهاي مربوط به مواد غذايي اثر مي گذارند. 
با توجه به اينکه استرس ها مي توانند بيماري هاي مختلفي را براي مادر و جنين بوجود آورند، توجه به مواد غذايي که مي توانند بر ميزان استرس درک شده اثر بگذارند مهم است مثلا بعضي غذاها افزايش سطح سروتونس که باعث ايجاد آرامش مي شود در خون مي شوند. بعضي مواد غذايي باعث کاهش سطح هورمون کورتيزول و آدرنالين (که در شرايط استرس افزايش مي يابد) بعضي غذاها با تقويت سيستم ايمني و کاهش فشارخون بدن را از عوارض استرس در امان نگه مي دارد. آيا غذاهاي ضد استرس را مي شناسيد؟ 
تمام کربوهيدرات ها در مغز باعث افزايش ترشح مواد شيميايي سروتوبين مي شوند مثل حبوبات، نان، جو دوسر و پاستا، مرکبات، که ويتامين  C  دارند سطح هورمون ادرنالين و کورتيزول را پايين آورده باعث تقويت سيستم ايمني مي شود. 
منيزيوم در تعديل سطح کورتيزول خون بسيار موثر است. سطح پايين منيزيوم باعث افزايش سر درد و خستگي ناشي از استرس مي شود. چاي باعث مي شود سطح کورتيزول در سرايط استرس پايين تر باشد و قهوه برعکس عمل مي کند. 
ويتامين  C  موجود در بادام موجب تقويت سيستم ايمني مي شود. کبسيم موجود در شير باعث کاهش اسپاسم عضلاني و ايجاد حالت آرامش در بدن است. 
آزمايشات بعد از تولد
1 -PKU (چند قطره خون از کف پاي بچه گرفته مي شود.) 
2- آزمايش تيروئيد
3- آزمايش هماتوکريت (پايين بودن هماتوکريت در برخي نوزادان نشانگر خونريزي داخلي و کاهش غيرطبيعي حجم خون است)
بعد از تولد يک مورد ديگر که بايد مورد توجه قرار گيرد زردي پوست نوزادان است: به چند دسته تقسيم مي شوند، علت نوزاداني که با پوست زرد به دنيا مي آيند. 
1- عامل RH
2- کم خوني
3- ناسازگاري هاي گروه خوني o    و  AB  (که در زنان پاترانسفوزيون برطرف مي شود.) 
4- ورم کبد نيز باعث زردي مي شود.
5- ابتلا» به تاکسوپلاسموزيس که از آثار آن زردي پوست، فرورفتن چشم به نام آنوفتالمي و گاهي ديابت بي ميزه (زردي هاي روز اول اغلب با درمان از بين مي رود.) 
اگر زردي بعد از دو يا سه روز ايجاد شود: 
1- زردي فيزيولوژيک است که در صورت ادامه آن باعث رسوب رنگ دانه هاي صفراوي روي مراکز عصبي ممکن است کرنيکتروس ايجاد کنند. 
2- گالاکتوسمي (کمبود آنزيمي که لاکتوز شير را به گلوکز تبديل مي کند) 
3 -فنون کتواورمي
4- ورم کبدي (که مي تواند ناشي از تبخال تناسلي باشد)
5- توکسلاسموز
6- کم خوني ارثي
7- کرتنيسم
8- سفليس مادرزادي
9- ازدياد مصرف ويتامين K
10- زردي ناشي از گرفتگي مجاري صفراوي بوسيله صفرا
اگر زردي بعد از يک هفته ايجاد شود: 
1- هپاتيت
2- بستگي مجاري صفراوي با بزرگ شدن کبد ادرار پررنگ و زرد شدن لباس هاي نوزاد مشخص مي شود.
3 -تاکسموپلاسموزيس
آزمايشات عصبي نوزادان
از روز دوم تولد به بررسي نوزاد مي پردازيم: 
1- توجه به گريه هاي نوزاد (گريه شديد گاهي ناشي از عدم تشکيل نيمه مغز و تصلب شرائن مغز است.
2- نوزاداني که زياده از حد خواب آلوده و روز دوم و سوم تولد هنوز براي شير خوردن بيدار نمي شوند و بي حال هستند مي تواند علامتي بر نارسي بودن باشد.
  نوزاد سالم خواب عميق دارد و در هر شبانه روز حداقل بيست ساعت در خواب و هشيار تر و کم خواب تر از نوزادان نارس است. خميازه مي کشد، عطسه مي کند، عضلات دست و پاي خود را کش مي دهد، و از دهانش آب مي آيد تا دو سه روز اشک ندارد. دست و پايش به خوبي حرکت مي کند و بتدريج رفلکس ها رو به پيدايش است. از طريق بررسي رفلکس ها به سلامت دستگاه عصبي نوزاد پي مي بريم.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی


درمان VIP اعتیاد با استفاده از جدیدترین روش های طب جایگزین(گروه پزشکی دکتر موحدی و همکاران09124867833)

آمار بازدیدهای سایت

امروز263
دیروز267
این هفته1769
این ماه5509
همه بازدیدها427728

مشاوره تخصصی شبانه روزی در جمعیت بهروزان
 بزودی راه اندازی خواهد شد

 

شماره تلفن های مراکز درمان اعتیاد در جمعیت بهروزان:

2-مرکزدرمان سرپایی اعتیاد بهروزان:
55363444-55363543
3-مرکزدرمان سرپایی اعتیاد پاسارگاد:
88467300-88468299

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جمعیت مبارزه با اعتیاد بهروزان می باشد.